Protocol indoor volleybal AMVJ Martinus, hallen Nieuwe Bankrashal en de Meerkamp in Amstelveen

Inleiding 

De nevobo heeft een protocol voor indoor volleybal op haar website. De voor onze vereniging relevante gedeeltes zijn hier overgenomen, met enkele specifieke aanvullingen

Vervoer naar wedstrijden

Teams reizen vaak met enkele auto’s gezamenlijk naar wedstrijden. Hierbij is het advies om de richtlijnen van de overheid te volgen. 

Bij personen boven de 13 jaar uit verschillende huishoudens in dezelfde auto is het dringend advies een mondkapje te dragen. 

Zaaldienst = Corona coördinator
Richtlijnen voor alle in de hal aanwezige personen
Afstand houden
Coördineren schoonmaakmiddelen

Coronabesmetting binnen het team of de vereniging 

Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. 

De normale invalbepalingen tijdens de wedstrijd blijven geldig en in basis is het de bedoeling dat een zieke/geblesseerde speler door een invaller vervangen wordt. 

Kantine Nieuwe Bankrashal
Corona protocol kantine Nieuwe Bankrashal
Mocht er iets onduidelijk zijn omdat in de kantinerichtlijnen die je gewend bent er iets anders staat dan in dit coronoprotocol: houd je dan ajb aan de instructie die in dit document staan.

Algemene regels:
 • Er wordt ten alle tijden 1,5 meter afstand gehouden tot elkaar, tenzij dit personen betreft uit een gezamenlijk huishouden.
 • Als je verkouden of griepverschijnselen hebt; blijf thuis.
 • Wijs elkaar erop als de regels niet na worden geleefd.
Regels voor de leden en gasten:
 • Volg de aangegeven looproutes.
 • Beantwoord bij de ingang gestelde "gezondheidscheck" vragen.
   
  • Als je op een van de vragen ja moet antwoorden kunnen we je helaas niet toelaten  
 • Gebruik bij binnenkomst de beschikbaar gestelde desinfecteergel.
 • Sinds maandag 10 augustus is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Naam, telefoonnummer en eventueel e-mailadres moeten genoteerd worden door het lid of de gast op de ter beschikking gestelde registratieformulieren. Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Als een gast geen toestemming wil geven, kan de toegang tot de horeca niet worden geweigerd. Deze gegevens moeten wij maximaal 4 weken bewaren en worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor brononderzoek (privacywetgeving, AVG).
 • Betaal zo veel mogelijk contactloos. Contant geld wordt niet geaccepteerd.
 • Laat 1 persoon van het team de bestelling plaatsen en niet de gehele groep.
 • Het is niet toegestaan tafels en stoelen te verplaatsen. (zie plattegrond)
 • Het is niet toegestaan te zitten op plekken die zijn gemarkeerd met “deze plek/stoel niet gebruiken”. (zie plattegrond)
 • Maximaal bezetting is 43 personen in de kantine.
Plattegrond

Copyright © 2020 | AMVJ-MARTINUS. All Rights Reserved.

Disclaimer